Mapscape; de nummer 1 in NDS compilaties

NDS logo

Tot enkele jaren geleden waren de digitale kaarten die werden gebruikt op de navigatiemarkt gebaseerd op merkeigen formaten. De OEM industrie kampte daardoor met hoge kosten voor het testen, vrijgeven en de logistiek van verschillende producten. Om tot de ontwikkeling te komen van een eenduidig format dat kosten verlaagt en efficiency verhoogt werd in 2006 de Navigation Data Standard (NDS) opgericht. Sinds de oprichting zijn Mapscape en NavInfo als NDS technologiepartners daar nauw bij betrokken. Zo ontwikkelden wij mede de expertises en competenties voor NDS en de compilaties daarvan. Tegenwoordig neemt NDS een centrale plaats in in de diensten die wij verlenen aan onze klanten. Diensten, die zich uitstrekken van aggregeren en compileren van inhoud tot en met validatie en testen van NDS kaarten.