Mapscape en telematica

Grote verzamelingen van data komen beschikbaar via commerciële dataproviders, open sources en gebruikers groepen (UGC, User Generated Content). Tegelijkertijd zijn er, bijvoorbeeld door auto’s die rijden, ook steeds meer sensorgegevens voorhanden. Mapscape aggregeert al die gegevens en levert de genormaliseerde en gededupliceerde data via haar uniforme Content Gateway service. Wij versterken de toewijzing aan specifieke kaarten door de verschillende dataverzamelingen bij elkaar te brengen middels onze Sensor Fusion Maps dienst. Wij leveren, door middel van APIs, inhoud aan telematica diensten zoals SaaS.

Ook ondersteunen wij OEM’s in de automotive branche om kaartgegevens en updates via hun bestaande distributiekanalen voor hun klanten beschikbaar te stellen. Dat kunnen klassieke distributiekanalen zijn, zoals fysieke opslagmedia die aanvullende logistieke processen vereisen. Maar dat kunnen ook diensten zijn die draadloos via mobiele netwerken de kaartupdates distribueren.